Tag: historica

In actie voor kiesrechtviering

27 april 2018

Laten we beginnen met het slechte nieuws: een gelijkwaardig herdenkingsprogramma van honderd jaar algemeen kiesrecht – passief én actief mannen- én vrouwenkiesrecht – komt nog