Irene Geerts doet historisch onderzoek naar naasten van mensen met een psychische stoornis en/of verslaving

als promovendus aan de Open Universiteit